VELKOMMEN til nettsiden vår!

Velkommen til både nåværende og fremtidige medlemmer i Sirdal Næringsforening, og velkommen til alle dere andre!

Sirdal Næringsforening har som formål å fremme næringslivsinteresser og næringsutvikling i Sirdal kommune. På våre nettsider finner du informasjon om foreningen ("Om SNF"). Vi håper dette kan gi deg som enda ikke er medlem et grunnlag for å vurdere medlemskap.

Under "Aktuelt" vil vi legge ut informasjon om aktiviteter i regi av foreningen og nyheter/aktuelle saker ellers fra det lokale næringslivet. I et omfang tilpasset den kapasitet vi har.

Under fanen "Næringslivet i Sirdal" er målet å få lagt ut informasjon, analyser med mer som er med på å karakterisere og gi oversikt over ulike sider av lokalt næringsliv og forhold av betydning for lokal næringsutvikling.

"Nyttig info" vil være en samling av linker til nyttige nettressurser for både etablerte næringsdrivende og for deg som er nyetablerer eller vurderer å bli det. I starten noe begrenset, men vi vil supplere lista etter hvert.

Næringsforeningen har en tradisjon for å utgi en "Leverandøroversikt" (tidligere "ProduktGuide"). Formålet med denne er å bidra med informasjon

om hva som finnes av lokale leverandører av ulike varer og tjenester. Du finner kobling til denne fra vår nettside og du vil kanskje oppdage at det finnes flere muligheter for lokale innkjøp enn det du visste om!

Har du innspill til nettsiden, eller ønsker om noe som skal legges ut, er det bare å ta kontakt!

Benytt lokale leverandører!

Kontakt oss