Til Lånekunder i Sirdalsvekst KF

Energifestivalen 2020

Demens vennlig samfunn Sirdal

Kommunestyret i Sirdal har sagt ja til å bli et demensvennlig samfunn.
I denne sammenheng er bedrifter og organisasjoner invitert til 1 times gratis kurs 11. november, se vedlagt info.
Det er kurs på Tjørhom grendehus kl 16 og på kulturhuset på Tonstad kl 20.

Det er også mulig å bestille kurs til din bedrift på personalmøte. Dette er et tilbud som starter fra våren 2020.
Kurset gir personell i servicenæring opplæring i hvordan en best mulig kan møte personer med demens.

SNF oppfordrer sine medlemmer til å delta.
Håper på stor oppslutning.

Innspill om de viktigste sakene for bedrifter med tilhold i distriktene

Sirdal Ap hadde på onsdag 30.okt besøk av partileder Jonas Gahr Støre, besøket var kommet i stand som en del av forarbeidet til nytt program for Ap. Sirdal Næringsforening ble, isammen med Sirdal Bondelag og Sira-Kvina kraftselskap invitert til å komme med innspill om de viktigste sakene for bedrifter med tilhold i distriktene. Næringsforeningen setter stor pris på invitasjonen og muligheten for å gi innspill. Vi hadde noe begrenset taletid men fremmet disse punktene som de viktigste:

1) En sterk advarsel mot Sanderud-utvalgets forslag om å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt for småbransjen. Det vil gi en merbeskatning på minimum 39% og vil medføre konkurser i bransjen. En næring/bransje kan ikke leve med slike brutale endringer i rammevilkårene som foreslås innført omtrent "over natten".

2) Infrastruktur / veier og breibånd. Her fokuserte vi på rassikring på Haughomveien/ny tunnell, god adkomst til ny E39 med gode tilførselsveier og fortsatt satsing på breibåndsutbygging i distriktene.

3) Tonstad som Norges krafthovedstad /kraftinformasjonssenter ble profilert med innspill om at kraftbransjen må sørge for informasjon og kommunikasjon om den bransjen de driver. Dette er sterkt nødvendig, noe ACER-debattene og de pågående vindkraftdiskusjoner viser. Her fikk vi særdeles godt gehør hos Støre, som stod veldig alene og måtte ta
støyten i den siste ACER-debatten. I tillegg frontet vi viktigheten av at de store kraftaktørene (les Statnett og Agder Energi nett) må ta samfunnsansvar slik at man ikke opplever slike situasjoner som vi er oppe i nå med å bygge en sentralnettstilknytning på Ertsmyra som allerede er for liten.

4) Sosial trygghet for enkeltpersonfirma. Vi spilte inn at det sosiale nettverket for enkeltpersonforetak burde styrkes, dette med tanke på sykepenger, dagpenger og lignende. Små foretak og næringsdrivende er like viktige arbeidsplasser som andre og trenger tilsvarende sosial trygghet. Dette er faktisk et punkt undertegnede mener AP bør profilere sterkt i sitt nye program.

5) Mindre byråkrati - mer lokal selvbestemmelse. Dette fikk vi sagt men ikke utdypet veldig mye grunnet tidsnød.

Alt i alt var dette et positivt treff.
Næringsforeningen setter pris på invitten fra ordføreren og Sirdal Ap.
Samarbeid er viktig og slike muligheter for Bondelaget, Sira-Kvina og Næringsforeningen styrker kontakt og samarbeid for oss alle.

Kobbernett nedlegges - alternativer uten fiber

Telenor har nå bebudet at kobbernettet skal legges ned i Sirdal og at feil på dette vil ikke bli rettet.
Alle skal tydeligvis over på fiber og mobil.
De firma og husholdninger i Sirdal som ikke har fibermuligheter får nå et problem og Sirdal Næringsforening har fått noen henvendelser i denne sammenheng.

Vi har fått vårt medlem Plan B, v/ Jan Becker, til å se på denne problemstillingen.
Plan B måtte løse denne problematikken for egen del og vi er så heldig at de deler denne informasjonen og erfaringen med oss, se vedlagt skriv her på pdf eller word.

Program Energifestivalen 2019

Energifestivalen 2019

Kurs for gründere i regnskap og regnskapsføring

Lister Nyskaping arrangerer på nytt kurset «Regnskap og regnskapsforståelse» sammen med EVA-senteret.

På forespørsel har de satt opp kurs på Tonstadli torsdag 13. juni kl. 18-21.
Dette er et nyttig kurs for gründere og andre ansatte i gründerbedrifter som ønsker å øke sin kunnskap innen regnskap. Kurset passer best for bedrifter yngre enn 5 år.

På kurset vil man lære mer om:

  • hvordan regnskap og en bedrifts regnskapssystem bygges opp
  • bilagsregistrering og krav til bilag
  • utfylling av næringsoppgaver m.m.

På deres nettside og Facebook-side finner du mer info: https://listernyskaping.no/2019/05/13/regnskap-og-...

Tenke nytt i Sirdal?

Velkommen til samling ved Tjørhomfjellet tirsdag 4.juni kl 11.30.
Påmelding innen onsdag 29.mai.

Generalforsamling 2019

Generalforsamlinga blir tirsdag 19. mars kl 19 på Tonstadli.
Blant annet kåring av Årets Bedrift 2018 og presentasjon/informasjon av Tonstad Vindpark.
Velkommen!

Kommende kurs i regi av Lister Nyskaping


Miniseminar om SkatteFunn torsdag 19. april
Siren M. Neset fra Forskningsrådet tar igjen turen til Lister for å informere bedrifter om SkatteFUNN som skattefradragsordning for kostander knyttet til forskning og utvikling. Etter dette miniseminaret vil du være i stand til å gå i gang med å søke om SkatteFUNN-godkjenning for ditt prosjekt. Uansett om din bedrift jobber med FoU i dag eller ikke, er dette en god anledning til å lære mer, slik at man kunnskaper om ordningen.

Frokostseminar om de nye personvernreglene (GDPR) onsdag 25. april
Etter god deltakelse på samme seminar i fjor høst, kjører vi nå en reprise. Her kan du få med deg hva advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid Espolin Johnson fra vår samarbeidspartner Advokat Tofte AS, har å si om det nye regelverket.

Frokostseminaret vil gi en oversiktlig innføring i de nye reglene, med fokus på hva som praktisk må gjøres for å etterleve kravene.

Kurs i Økonomi for ikke-økonomer onsdag 28. mai
Økonom og kursholder er Ole Jørn Horntvedt fra Ernst &Young er tilbake for å holde et nytt kurs innen økonomistyring. Temaene han tar for seg er det svært ofte behov for å lære mer om ute i bedriftene for de som ikke har økonomibakgrunn, men har behov for å forstå tall og regnskap som blir presentert. løpet av dette intensive økonomikurset lærer du hvordan du bedre kan forstå bedriftens økonomi og hvilke styringsparametere som kan gi deg innsikt i hvordan det står til i akkurat din bedrift.

Kurset passer for alt fra styremedlemmer, ledere, mellomledere til startup-virksomheter.

Kurs i presentasjonsteknikk - få budskapet frem. Onsdag 13. juni
Synes du det kan være vanskelig å disponere tiden du har til rådighet? Eller føler du av og til at du har problemer med å nå fram? På dette kurset får du både teori, gode råd og tips og ikke minst praktisk trening.

Bli med på kurs i Presentasjonsteknikk i regi av Armann & Gjelsten, og lær måter og takle disse utfordringene, slik at du blir tryggere «på scenen» og kan få fem budskapet med glimt i øyet!

Dette kurset passer for alle som i arbeid eller «foreningsliv» har behov for å presentere.

Fullstendig oversikt over våre kurs finner du under fanen «Arrangementer» på vår nettside www.listernyskaping.no

Hald Sirdal rein!

Miljøveke 30.mai - 2.juni

 

Invitasjon til å delta på Energifestivalen 2018

Påmeldingsfrist 13.april 2018

 

Høringsuttalelse fra Sirdal Næringsforening til NVE vedr 132kV Ertsmyra - Finså

Invitasjon til Næringslivsdag på Kvæven ons 25. okt kl 9.00 - 13.00


Påmeldingsfrist innen 23.oktober til Øyvind Sjøtrø.
Velkommen!

Suppefestivalen 2017

Velkommen på HeimAtt 2016

 

Invitasjon til Gründerdag tirsdag 15.november

 

ARRANGEMENT HØSTEN 2016


Sirdal Næringsforening har sett opp følgende arrangement denne høsten:

1) Orientering om nye regler for pensjon, Lunde Skule onsdag 26.okt kl 19.00
NAV og folketrygd/pensjon, nå fra 62 år. Repr fra Eika om tjenestepensjon. For bedrifter og lønnsmottakere.

Ta med dine ansatte og kom!
(Merk: Dette arr. er bare for medlemmer i Næringsforeningen, Bondelaget og Bondekvinnelaget)

2) Gründerdag på Tonstadli tirsdag 15. nov kl 9.00 - 12.00
Åpent møte for alle. Live Skinnes har foredrag om sine erfaringer som gründer innen flere området, les gjerne http://www.gardsfruene.no/.
Repr. fra Lister Nyskaping, Innovasjon Norge og Sirdal Kommune kommer også.

3) Førjulshandel på Tonstad lørdag 3. des
Vi oppfordrer alle til å ha en stand eller opplegg for å profilere seg og selge.

4) Heimatt, onsdag 28. des kl 19.00 på Messa til Sira-Kvina
Kom og fortell om din bedrift og behov for nye folk.

INVITASJON TIL MØTE VEDR. SPILLVARME ERTSMYRA

Det blir åpent møte onsdag den 7. september kl 18.00 i kommunestyresalen for alle som er interessert.

Her blir det orientering om framdrift og muligheter med det varme kjølevannet på Ertsmyra.

Spørsmål som blir tatt opp:
- Er det mulig å danne privat AS eller er det kommunen som skal ha vannet? Pris og betingelser?
- Ideer om hva vannet kan brukes til?
- Er det noen som vil starte et AS?

Fagfolk, bla.a. fra Sirdal Kommune-Lister Nyskaping-Innovasjon Norge, vil være med å svare på spørsmåla.

Vel møtt!

SUPPEFESTIVALEN 2016

Vedr VET-IKKE-KVELD, 8 februar

Vi beklager å måtte meddele at arrangementet VET-IKKE-KVELD med Hans Christian Medlien er avlyst pga. for lite påmeldte.
Vi jobber med å få til et nytt arrangement senere i år.

VET-IKKE-KVELD, 8.februar

 

HeimAtt 2015, 28.desember


Det møtte 24 deltakere, som var en stor økning fra i fjor (5 deltakere), og bedrifter fra Sirdal Næringsforening v/Jøren Ola Ousdal, Risa v/Mads Hompland, Sira-Kvina Kraftselskap v/Gro Helene Tonstad og Stein Ivar Sinnes, Norhard v/Sigurd Kjell Haughom, Kvinesdal Sparebank v/Birgitte Seland Bethuelsen, Tonstad Bakeri v/Svein Sturla Tonstad og Sirdal Kommune v/Thor Jørgen Tjørhom og John Birkeland.
Alle bedriftene fikk presentere seg og informere om jobbmulighetene og veien til utdanning hos dem. Det var servering av pizza fra Sirdal Høyfjellshotell etterpå, og quiz fra Sirdal Ungdomslag, trekning og premieutdeling som avslutning på kvelden.

Takk til alle som møtte opp!

HeimAtt 2015

 

Temadag 19.nov Tonstadli

Det var en positiv temadag med godt oppmøte på Tonstadli torsdag 19.nov.

Kl 15 startet temasamlingen for ca 30 stk deltakende. Først ut var John Hansen fra Flekkefjord Kommune som hadde innføring for oss om «Endringer i plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1.juli». Odd Rolf Roland følget opp med «Tilsyn og ulovlighetsoppfølging». Marit Røe og Sven Magne Ousdal var også med fra Sirdal Kommune. Underveis i temasamlingen var det mulighet for spørsmål og kommentarer, noe som ble benyttet. Det var en nyttig samling med god informasjon og dialog mellom de oppmøtte og Kommunene.

Etter en kort pause med litt å bite i, dro noen hjem og nye kom til for elektroverktøy-kurset i gymsalen hvor også verktøymessa holdt til. Var ca 30 stk påmeldte. Bygg og Industrisalg v/Helge Ovedal stod både for verktøymessa samt elektroverktøy-kurset. Verktøymessa hadde åpent før temasamling, i pausen og etter endt kurs.

Invitasjon til Gründerdag tirsdag 17.nov på Tonstadli

Sirdal Næringsforening og Sirdal Kommune vil invitere til Gründerdag tirsdag 17.nov kl 9.00 på Tonstadli.
Det blir innlegg av Innovasjon Norge, Sirdalsvekst KF, Solveig Ådneram og Kjell Ivar Ueland. Etter lunsj blir det mulighet for «speed date» med Innovasjon Norge og /eller Sirdalsvekst KF.Program for dagen finner du i pdf-format her.


Påmeldingsfristen er førstkommende fredag 13.nov til: oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no
Velkommen!

Velkommen til temadag om byggeforskrifter og kurs/verktøymesse 19.nov på Tonstadli

Program:

Verktøymessen vil være betjent fra kl 14.

Tema om byggeforskrifter osv starter presis kl 15 og varer nok til 16.30.

- Endringer i byggeforskriftene v/John Hansen

- Byggesakskontroll i praksis v/Odd Rolf Roland

- Fra Sirdal Kommune kommer Sven Magne Ousdal og Marit Røe

Kurs m/kursbevis starter etterpå ca kl 17.00-20.00

Det blir «mini» verktøymesse og visning av arbeidstøy.

I forbindelse med kurset i elektroverktøy så er det påmeldingsfrist torsdag 5. november (kurs i bruk av spikerpistol må dessverre gå ut). Påmelding til elektroverktøykurset med antall som kommer fra ditt firma sendes til post@oftnb.no eller på sms: 976 78 367.

Gratis og åpen for alle!

Suppefestivalen 2015

Sirdal Næringsforening var med på å arrangere Suppefestival på Tonstad den 13.juni. Suksessen fra i fjor ble gjentatt og det ble en flott dag med yrende folkeliv i Tonstad Sentrum! Suppefestival på Tonstad ser ut til å ha blitt en årlig tradisjon.


Styremedlemmer Linn Skåre og Birgitte Seland Bethuelsen samt sekretær Hilde Skretting representerte næringsforeningen på stand og serverte gulasj suppe som falt i god smak hos besøkende på standen. Det ble tid til en prat med eksisterende medlemmer i foreningen samt potensielt nye medlemmer. Heftet «Leverandøroversikten» med oversikt over lokale leverandører ble utdelt til de som besøkte standen.


Butikker i sentrum hadde gode tilbud til kundene som handlet denne dagen. Det ble også arrangert en quiz-runde for å få publikum innom de forskjellige butikker i sentrum.


På scenen på Eliastunet var det underholdning med lokale artister med varierende innslag til stor glede for tilskuere. Sira Kvina arrangerte også Kraftkampen for 6. og 7.klassinger med finale mellom Tonstad og Sinnes skule. Dagsprogrammet ble avsluttet med hittegodsauksjon arrangert av Politiet.


Oppsummering av dagen i arrangementskomiteen «Supperådet» var at dette er et arrangement som må gjentas til neste år!
Sirdal Næringsforening gratulerer med et vel gjennomført arrangement!

Kobbernett nedlegges - alternativer uten fiber

"Heim att" arrengement
I romjula, mandag 29.desember 2014, ble det arrangert "Heim att" arrangement i Sirdal kulturhus for utflyttede sirdøler/ sirdøler under utdanning for å informere om jobbmuligheter i Sirdal.
Representant fra Sirdal Næringsforening var tilstede på arrangementet for å fortelle om hvilke bedrifter som finnes i Sirdal.

Det var også representanter fra Sira-Kvina Kraftselskap og Norhard samt Sirdal kommune for å fortelle om jobbmuligheter hos den enkelte aktør.
Oppslutningen blant deltakere var ikke så stor, men de som møtte kom med gode innspill til hva som kan endres for å få flere deltakere på arrangementet til neste år og på sikt "Heim att" til Sirdal.

Næringslivsdag

Den 21. oktober 2014 arrangerte Sirdal kommune i samarbeid med næringsforeningen næringslivsdag. Omtrent 35 deltakere fra næringsliv og kommune fikk seg med seg ulike foredrag.

Hovedtema for dagen var Bygdeutvikling - Hvordan lykkes? Professor Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling på Jæren holdt foredrag og snakket om hvordan en skal få til bygdeutvikling i en tid preget av urbanisering. Han fremhevet viktigheten av "Ildsjeler" - mennesker som er villige til å by på seg selv. En bevisstgjøring av enkeltmenneskets betydning for bygda er viktig.

Deretter hadde rådmann Inge Stangeland et innlegg "Næringsutvikling sett fra et rådmannskontor", hvor han sammenlignet Sirdal med andre kommuners befolkningsutvikling og næringsutvikling.

Jørgen Tjørhom oppsummerte status for de store energiutbyggingene som ligger foran Sirdal og muligheter for lokale aktører å få oppdrag.
Andreas Høyland hadde et innlegg "Vakuumet etter Sirdolen.no", der han tok opp temaet om hvem som skal fortelle "historien om Sirdal".
Leder for næringsforeningen Jøren Ola Ousdal avsluttet med et innlegg om "Videreutvikling av samarbeidet kommune/næringsliv".

Arrangementet hadde god oppslutning og dette vil bli forsøkt gjentatt til neste år.

Suppefestivalen 2014

Den aller første Suppefestivalen gikk av stabelen på Tonstad lørdag 21.juni, og det var mange fornøyde Sirdalsfjes å se i Tonstad sentrum denne dagen. (Også en del utenbygdsfjes -blide, de også!)

Et strålende junivær ble levert som en belønning for jobben til arrangøren Supperådet, med Gudrun Kristine Ovedal i spissen. Dagen bød på et allsidig program, i tillegg til selvsagt supper i alle varianter. Programmet så ut til å falle i god jord, og suppene "falt" i gode mager!

Sirdal Næringsforening bidro som arrangør og var representert i "Supperådet". Foreningen hadde også en stand, der besøkende, foruten kaffe og twist, kunne få med seg den ferske leverandøroversikten for Sirdal. Vervekuponger for foreningen var selvsagt også lagt frem, og leder i SNF, Jøren-Ola Ousdal er godt fornøyd med responsen, og selvfølgelig også med at medlemsantallet vil øke noe.

Sirdal Næringsforening gratulerer med et vel gjennomført arrangement!

Det var som nevnt den første suppefestivalen i Sirdal, men det er ingen grunner til at det skal bli den siste!