Kontakt

Sirdal Næringsforening

Har du innspill eller spørsmål, ta gjerne kontakt!

STYREMEDLEMMER:
Isak Liland (leder)
tlf: 977 64 672
mail: isak@bremner.no

Tarjei Sporastøyl (vara Solveig Marie Ådneram)
tlf: 989 05 231
mail: tarjei@sirdalskisenter.no

Tore Morten Ousdal (vara Paul Olav Ousdal)
tlf: 411 01 305
mail: tmousdal@gmail.com

Merete Liland (vara Åge Haugen)
tlf: 971 29 706
mail: m-liland@hotmail.com

Gerd Madland (vara Odd Kvinen)
tlf: 977 40 238
mail: joker.sinnes@joker.no

Øystein Tjørhom (vara Mads Hompland)
tlf: 994 43 820
mail: oystein@sirdaleiendom.no

SEKRETÆR:
Hilde Skretting
tlf: 980 99 251
mail: post@oftnb.no

Send en melding

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.