NÆRINGSLIVET I SIRDAL

Under dette "kapittelet" vil du finne diverse informasjon og artikler som forteller om og beskriver næringslivet i Sirdal.

Vi ønsker også å la våre medlemmer presentere sin bedrift på denne siden. Målet er å kunne presentere en bedrift i måneden.


Presentasjon av Sirdal Veibetong AS

Alle de fire eierne i selskapet har lang erfaring fra glidestøp etter å ha jobbet for konkurrerende entreprenører i en årrekke. Flere av dem hadde i lengre tid et ønske om å satse på faget på egenhånd, og i 2012 tok kvintetten sjansen og «hoppet ut i det».
De etablerte da Sirdal Veibetong AS som er et norsk eid nisjeselskap innen betongfaget.
Selskapet består av disse fem eierne: Terje Moen (daglig leder) fra Sirdal, Knut Strisland, Geir Løland, Preben Øidne og Terje Stålesen. Alle med 20% andel i selskapet. De fire første er aktive i selskapet, mens Stålesen kun er med som medeier og samarbeidspartner.
Hovedkontoret holder hus her i Sirdal, nærmere bestemt Tonstad sentrum i gamle telegrafen.
Siden oppstarten har bedriften vokst betydelig i omsetning. De startet i 2012 med 8 millioner kroner til nær 50 millioner i 2013 og i 2015 ble det nær 60 millioner kroner.

Fakta om Sirdal Veibetong AS

*Sirdal Veibetong AS utfører glidestøp av rekkverk, banketter og kantstein. Selskapet påtar seg alle typer glidestøp oppdrag, og tilpasser form og fasong etter kundens ønsker og behov.
*Kundene inkluderer både små og store private og offentlige virksomheter.
*Selskapet har 21 høyt kompetente ansatte (snittalder på ca. 34 år) fordelt på administrasjon og 3 landsdekkende arbeidslag.
*Sirdal Veibetong AS har siden oppstarten hatt en ekspansiv vekst og opplever stor etterspørsel etter deres tjenester.

Fra tanke til suksess

Kontakt oss gjerne.
Daglig leder Terje Moen Tlf.: 959 16 117
www.sirdalveibetong.no
Se vår brosjyre for mer informasjon.
Presentasjon av Sinneshyttå:
Sinneshyttå har sine røtter tilbake i 1997 og er etter kvart ein etablert utbygger i Sirdal. Sinneshyttå blei grunnlagt av Tor Sigve Vik, som også i dag er eiger. Degodden hyttefelt var det første feltet som blei bygget ut av Sinneshyttå og Sirdal Handlaft sammen. Kvednhusbakken, eller Beverly feltet kom også tidlig. Her satte Sinneshyttå ein ny standard når det gjelder hytter i Sirdal, det blei godkjent større hytter og veg til døra, dette var i 2003. Feltet er også omtalt av arkitektkontoret Grønn Strek som det beste feltet i Sirdal ved Sirdal Kommunes evaluering av hytte bygginga i Sirdal.
I dag har Sinneshyttå fleire felt i området rundt Sinnes, med Hønedalen hyttegrend som det desidert største området. Hønedalen Hyttegrend er eit felles prosjekt med Solhytten.

Hyttene Sinneshyttå bygger er i stor grad litt større familiehytter, som gjerne har god plass til 2 generasjoner. Sinneshyttå har ein eigen arkitektonisk stil og har elementer i seg som er av gammal tradisjon i Sirdal.

Sinneshyttå er etablert midt på Sinnes med kontor og lager, her er det også ein liten interiørbutikk.
Sinneshyttå har i tillegg til Tor Sigve Vik som er daglig leiar også Linda Sæland som er prosjekt leder på hyttene. I tillegg så har Sinneshyttå to ansatte tømrere, utover det så er det til ei kvar tid ca 6-10 innleide tømrere.

Sinneshyttå leverer stort sett nøkkelferdige prosjekter, og bruker i stor grad lokale under leverandører og ellers underleverandører frå Rogalands området.
Eit hytteprosjekt har fort store ringvirkninger, frå Graventreprenør med veg og V/A , rørlegger, elektriker , forskaling, murer, ildsted, tømrer, lyd/bilde, sjåfører samt leveranser av materialer og utstyr som velges.

I byggeperioden er det fort inne 20-25 forskjellige håndverkere på eit prosjekt, i tillegg så er det ein stor aktivitet for kommunale tjenester, regulering, byggesak og V/A

Sinneshyttå/Sinneshyttå Bygg har ei omsetning som svinger men ligger ofte samlet på +/- 50 mill

Markedet i dag er krevende, men Sinneshyttå opplever at det er ein del kunder som ønsker stor grad av tilpassede løysninger, og som ønsker å legge litt i hyttedraumen, og det er Sinneshyttå si nisje i Sirdals hyttemarked.Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Det ble i 2012 gjennomført en analyse av ringvirkningene av reiselivsnæringen i Sirdal.
Undersøkelsen dokumenterer den store betydningen denne næringen har i kommunen.

Ringvirkningsanalysen finner du i pdf-format her